Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου - Συναρτήσεις, όρια, συνέχεια

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / κατεύθυνση" και στη συνέχεια την ενότητα "Συναρτήσεις", για να δείτε ένα φυλλάδιο με μια σειρά συνδυαστικών ασκήσεων αυξημένης δυσκολίας (με τις λύσεις τους) για τις συναρτήσεις, τα όρια και τη συνέχεια, σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου.