Μαθηματικά Α΄ Γυμνασίου - Πράξεις κλασμάτων

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ / ασκήσεις" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 2 - Κλάσματα", για να δείτε ένα φυλλάδιο με μια σειρά ασκήσεων στις πράξεις κλασμάτων, σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών της Α΄ Γυμνασίου.