Μαθηματικά γενικής παιδείας Γ΄ Λυκείου - Εφαπτομένη γραφικής παράστασης συνάρτησης

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / γενική παιδεία" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 1 - Διαφορικός Λογισμός", για να δείτε ένα φυλλάδιο με συνοπτική θεωρία και μια σειρά ασκήσεων στην εύρεση της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης συνάρτησης, σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών γενικής παιδείας Γ΄ Λυκείου.