Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου - Θεώρημα Bolzano

Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / κατεύθυνση" και στη συνέχεια την ενότητα "Συναρτήσεις", για να δείτε ένα φυλλάδιο με μια σειρά ασκήσεων στο θεώρημα Bolzano καθώς και τις ενδεικτικές τους λύσεις, σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου.