Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου - Επαναληπτικές ασκήσεις 1ου κεφαλαίου

Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / κατεύθυνση" και στη συνέχεια την ενότητα "Συναρτήσεις", για να δείτε ένα φυλλάδιο με μια σειρά συνδυαστικών - επαναληπτικών θεμάτων αυξημένης δυσκολίας καθώς και τις προτεινόμενες λύσεις τους, σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου.