Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου - Κανόνες παραγώγισης

Πατήστε παρακάτω στους παρακάτω συνδέσμους ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / κατεύθυνση" και στη συνέχεια την ενότητα "Διαφορικός Λογισμός", για να δείτε ένα φυλλάδιο με μια σειρά ασκήσεων στους κανόνες παραγώγισης καθώς και τις ενδεικτικές τους λύσεις, σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου.