Γεωμετρία Α΄ Λυκείου - Επαναληπτικές ασκήσεις 3ου κεφαλαίου

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / γεωμετρία" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 3 - Τρίγωνα", για να δείτε ένα φυλλάδιο με μια σειρά επαναληπτικών ασκήσεων  του 3ου κεφαλαίου της Γεωμετρίας Α΄ Λυκείου.