Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου - Η έννοια της παραγώγου

Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / κατεύθυνση" και στη συνέχεια την ενότητα "Διαφορικός Λογισμός", για να δείτε ένα φυλλάδιο με μια σειρά ασκήσεων σχετικές με την έννοια της παραγώγου καθώς και  ενδεικτικές λύσεις τους.