Μαθηματικά Α΄ Γυμνασίου - Δεκαδικοί αριθμοί

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "α΄ γυμνασίου / ασκήσεις" για να δείτε ένα φυλλάδιο με ασκήσεις στους δεκαδικούς αριθμούς, όπως αυτοί διδάσκονται στα μαθηματικά της Α΄ Γυμνασίου. Οι ασκήσεις είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας.