Μαθηματικά Β΄ Γυμνασίου - Εμβαδά πολυγώνων

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε ένα φυλλάδιο με ασκήσεις στα εμβαδά επίπεδων σχημάτων, όπως αυτά διδάσκονται στα μαθηματικά της Β΄ Γυμνασίου. Εναλλακτικά μπορείτε  να επιλέξτε από το μενού  "β΄ γυμνασίου / ασκήσεις" και στη συνέχεια από τα περιεχόμενα της ύλης που θα εμφανιστούν, διαλέξτε το κεφάλαιο 1 από την ύλη της γεωμετρίας.