Άλγεβρα Α΄ Λυκείου - Απόλυτη τιμή

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε ένα φυλλάδιο με μια σειρά ασκήσεων για την απόλυτη τιμή πραγματικού αριθμού, όπως διδάσκεται στην άλγεβρα της Α΄ Λυκείου.