Μαθηματικά Β΄ Γυμνασίου - Συναρτήσεις

Πατήστε ΕΔΩ ή επιλέξτε από το μενού "β΄ γυμνασίου / ασκήσεις" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 3 - Συναρτήσεις", για να δείτε ένα φυλλάδιο με συνοπτική θεωρία και μια σειρά διαβαθμισμένων ασκήσεων σχετικά με τις συναρτήσεις, όπως αυτές διδάσκονται στα μαθηματικά της Β΄ Γυμνασίου.