Μαθηματικά Β΄ Γυμνασίου - Εγγεγραμμένες γωνίες

Πατήστε ΕΔΩ ή επιλέξτε από το μενού "β΄ γυμνασίου / ασκήσεις" και στη συνέχεια την ενότητα της γεωμετρίας "Κεφάλαιο 3 - Μέτρηση κύκλου", για να δείτε ένα φυλλάδιο με συνοπτική θεωρία και μια σειρά διαβαθμισμένων ασκήσεων για τις εγγεγραμμένες γωνίες, σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών της Β΄ Γυμνασίου.