Μαθηματικά κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου - Συναρτήσεις

Πατήστε στο σύνδεσμο που βρίσκεται παρακάτω ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / κατεύθυνση" και στη συνέχεια την ενότητα "Συναρτήσεις", για να δείτε ένα φυλλάδιο με μια σειρά ασκήσεων για τις συναρτήσεις, όπως αυτές διδάσκονται στα μαθηματικά κατεύθυνσης της Γ΄ Λυκείου.