Μαθηματικά κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου - Πραγματικοί αριθμοί, Συναρτήσεις (θεωρία σε powerpoint)

Πατήστε ΕΔΩ ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / κατεύθυνση" και στη συνέχεια την ενότητα "Συναρτήσεις", για να δείτε μια παρουσίαση σε μορφή powerpoint, όλης της θεωρίας των παραγράφων "1.1 - 1.2  Πραγματικοί αριθμοί - Συναρτήσεις" από τα μαθηματικά κατεύθυνσης της Γ΄ Λυκείου.