Μαθηματικά Α΄ Γυμνασίου - Δυνάμεις ρητών αριθμών με ακέραιο εκθέτη

Πατήστε ΕΔΩ ή επιλέξτε από το μενού "Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ / ασκήσεις" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 7 - Θετικοί και αρνητικοί αριθμοί", για να δείτε ένα φυλλάδιο με μια σειρά ασκήσεων σχετικές με παραστάσεις που περιέχουν δυνάμεις και χρειάζονται για τη λύση τους τις ιδιότητες των δυνάμεων. 
Η ύλη με τις ασκήσεις αυτής της κατηγορίας, αν και περιέχεται στο σχολικό βιβλίο των μαθηματικών της Α΄ Γυμνασίου, διδάσκεται με την έναρξη των μαθημάτων της Β΄ Γυμνασίου.