Μαθηματικά κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου - Ασκήσεις σε συναρτήσεις, όρια, συνέχεια.

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / κατεύθυνση" και στη συνέχεια την ενότητα "Συναρτήσεις", για να δείτε ένα φυλλάδιο με μια σειρά συνδυαστικών ασκήσεων στις συναρτήσεις, τα όρια και τη συνέχεια, σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου.