Μαθηματικά Β΄ Γυμνασίου - Ανισώσεις 1ου βαθμού και προβλήματα

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ / ασκήσεις" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 1 - Εξισώσεις - Ανισώσεις", για να δείτε ένα φυλλάδιο με μια σειρά ασκήσεων για τις ανισώσεις 1ου βαθμού και τα προβλήματα που λύνονται με χρήση ανισώσεων, σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών Β΄ Γυμνασίου.