Γεωμετρία Β΄ Λυκείου - Μετρικές σχέσεις σε τρίγωνο

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / γεωμετρία" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 9 - Μετρικές σχέσεις", για να δείτε ένα φυλλάδιο με μια σειρά επαναληπτικών ασκήσεων στις μετρικές σχέσεις τριγώνων, σύμφωνα με την ύλη της Γεωμετρίας Β΄ Λυκείου.