Μαθηματικά και στοιχεία στατιστικής Γ΄ Λυκείου - Επαναληπτικές ασκήσεις

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / γενική παιδεία" και στη συνέχεια την ενότητα  "Κεφάλαιο 1 - Διαφορικός Λογισμός", για να δείτε ένα φυλλάδιο με επαναληπτικές ασκήσεις στο 1ο κεφάλαιο των Μαθηματικών Γενικής Παιδείας Γ΄ Λυκείου.