Άλγεβρα Β΄ Λυκείου - Τριγωνομετρικές εξισώσεις

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / άλγεβρα" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 3 - Τριγωνομετρία", για να δείτε ένα φυλλάδιο με μια σειρά ασκήσεων στις τριγωνομετρικές εξισώσεις, σύμφωνα με την ύλη της άλγεβρας Β΄ Λυκείου.