Μαθηματικά προσανατολισμού Β΄ Λυκείου - Γενική μορφή εξίσωσης ευθείας

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / κατεύθυνση" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 2 - H ευθεία στο επίπεδο", για να δείτε ένα φυλλάδιο με τη θεωρία και μια σειρά χαρακτηριστικών ασκήσεων για τη γενική μορφή εξίσωσης της ευθείας, σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών θετικού προσανατολισμού Β΄ Λυκείου.