Μαθηματικά Β΄ Γυμνασίου - Συναρτήσεις

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ / ασκήσεις" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 3 - Συναρτήσεις" της άλγεβρας, για να δείτε ένα φυλλάδιο με μια σειρά ασκήσεων για τις συναρτήσεις σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών Β΄ Γυμνασίου.