Γεωμετρία Β΄ Λυκείου - Επαναληπτικές ασκήσεις στα εμβαδά πολυγώνων

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / γεωμετρία" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 10 - Εμβαδά", για να δείτε ένα φυλλάδιο με μια σειρά επαναληπτικών - συνδυαστικών ασκήσεων στα εμβαδά πολυγώνων, σύμφωνα με την ύλη της Γεωμετρίας Β΄ Λυκείου.