Μαθηματικά γενικής παιδείας Γ΄ Λυκείου - Επαναληπτικές ασκήσεις στατιστικής

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / γενική παιδεία" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 2 - Στατιστική", για να δείτε ένα φυλλάδιο με μια σειρά επαναληπτικών ασκήσεων στη στατιστική, σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών γενικής παιδείας Γ΄ Λυκείου.