Μαθηματικά Β΄ Γυμνασίου - Ασκήσεις στερεομετρίας

s
Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ / ασκήσεις" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 4 - Γεωμετρικά στερεά - Μέτρηση στερεών" της Γεωμετρίας, για να δείτε ένα φυλλάδιο με μια σειρά ασκήσεων για τα γεωμετρικά στερεά, σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών Β΄ Γυμνασίου