Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου - Διαγώνισμα στο 1ο κεφάλαιο

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / διαγωνίσματα κατεύθυνσης", για να δείτε ένα επαναληπτικό διαγώνισμα στο 1ο κεφάλαιο των μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου, διάρκειας μίας ώρας.