Μαθηματικά Γ΄ Γυμνασίου - Επαναληπτικές ασκήσεις

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή  επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ / ασκήσεις" και στη συνέχεια την ενότητα "Επαναληπτικές ασκήσεις", για να δείτε ένα φυλλάδιο με  ασκήσεις στις τετραγωνικές ρίζες, τις ταυτότητες και την παραγοντοποίηση, σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών Γ΄ Γυμνασίου