Άλγεβρα Α΄ Λυκείου - Εξισώσεις δευτέρου βαθμού

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / άλγεβρα" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 3 - Εξισώσεις", για να δείτε ένα φυλλάδιο με μια σειρά ασκήσεων στις δευτεροβάθμιες εξισώσεις (περιλαμβάνονται και  υποδείξεις - απαντήσεις των ασκήσεων), σύμφωνα με την ύλη της άλγεβρας Α΄ Λυκείου.