Άλγεβρα Α΄ Λυκείου - Ρίζες πραγματικών αριθμών

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / άλγεβρα" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 2 - Πραγματικοί αριθμοί", για να δείτε ένα φυλλάδιο με μια σειρά ασκήσεων για τις ρίζες των πραγματικών αριθμών σύμφωνα με την ύλη της άλγεβρας Α΄ Λυκείου.