Μαθηματικά Α΄ Γυμνασίου - Προσθέσεις και αφαιρέσεις ρητών αριθμών

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ / ασκήσεις" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 7 - Θετικοί και αρνητικοί αριθμοί" της Άλγεβρας, για να δείτε ένα φυλλάδιο με μια σειρά αριθμητικών παραστάσεων που περιέχουν θετικούς και αρνητικούς αριθμούς.