Άλγεβρα Α΄ Λυκείου - Ανισώσεις με απόλυτες τιμές

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / άλγεβρα" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 4 - Ανισώσεις", για να δείτε ένα φυλλάδιο με μια σειρά ασκήσεων με ανισώσεις που περιέχουν απόλυτες τιμές, σύμφωνα με την ύλη της άλγεβρας Α΄ Λυκείου.