Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου - Συνέπειες θεωρήματος μέσης τιμής

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / κατεύθυνση" και στη συνέχεια την ενότητα "Διαφορικός Λογισμός", για να δείτε ένα φυλλάδιο με μια σειρά ασκήσεων στις συνέπειες του θεωρήματος μέσης τιμής, σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου.