Γεωμετρία Β΄ Λυκείου - Τεστ στα εμβαδά πολυγώνων

Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους  για να δείτε δύο τεστ με τις προτεινόμενες λύσεις τους στα εμβαδά πολυγώνων.