Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου - Ασύμπτωτες, κανόνες De L' Hospital

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / κατεύθυνση" και στη συνέχεια την ενότητα "Διαφορικός Λογισμός", για να δείτε ένα φυλλάδιο με μια σειρά ασκήσεων στις ασύμπτωτες και τους κανόνες De L' Hospital, σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου.