Πανελλαδικές εξετάσεις 2016 - Θέματα και λύσεις των μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου

Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / θέματα κατεύθυνσης", για να δείτε τα θέματα των μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου της σχολικής χρονιάς 2015-2016 καθώς και τις ενδεικτικές λύσεις που προτείνει το mathematica.gr και ο σχολικός σύμβουλος κ. Ιωάννης Καραγιάννης στον Μαθηματικό Περιηγητή (mathp.gr)