Μαθηματικά Β΄ Γυμνασίου

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ - ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ / ασκήσεις" και στη συνέχεια την ενότητα  "Κεφάλαιο 1 -  Εξισώσεις - Ανισώσεις", για να δείτε ένα φυλλάδιο με μια σειρά ασκήσεων στην έννοια της μεταβλητής και τις αλγεβρικές παραστάσεις, σύμφωνα με την ύλη των Μαθηματικών Β΄ Γυμνασίου.