Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  

Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / διαγωνίσματα προσανατολισμού", για να δείτε ένα διαγώνισμα διάρκειας μιας διδακτικής ώρας στα μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου έως τη μονοτονία συνάρτησης, με τις προτεινόμενες λύσεις του.