Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου

ΟΡΙΟ  ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ  ΣΤΟ  x0   -   ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  ΟΡΙΟΥ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / προσανατολισμός" και στη συνέχεια την ενότητα "Συναρτήσεις", για να δείτε ένα φυλλάδιο με  θεωρία και μια σειρά ασκήσεων για το όριο της συνάρτησης στο x0 και τις ιδιότητες του ορίου, σύμφωνα με την ύλη των Μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου.