Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου

ΟΡΙΑ  ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ  ΣΤΟ  ΑΠΕΙΡΟ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / προσανατολισμός" και στη συνέχεια την ενότητα "Συναρτήσεις", για να δείτε ένα φυλλάδιο με  θεωρία και μια σειρά ασκήσεων για τα όρια των συναρτήσεων στο άπειρο σύμφωνα με την ύλη των Μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου.