Μαθηματικά γενικής παιδείας Γ΄ Λυκείου

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / γενική παιδεία" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 1 - Διαφορικός Λογισμός", για να δείτε ένα φυλλάδιο με μια σειρά ασκήσεων στις εφαρμογές των παραγώγων (μονοτονία και ακρότατα), σύμφωνα με την ύλη των Μαθηματικών και Στοιχείων Στατιστικής Γ΄ Λυκείου.