Μαθηματικά γενικής παιδείας Γ΄ Λυκείου

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / διαγωνίσματα γενικής", για να δείτε ένα διαγώνισμα διάρκειας τριών (3) ωρών στην ύλη του 1ου κεφαλαίου (μέχρι την παράγωγο συνάρτησης), σύμφωνα με την ύλη των Μαθηματικών και Στοιχείων Στατιστικής Γ΄ Λυκείου.