Μαθηματικά γενικής παιδείας Γ΄ Λυκείου

ΜΕΤΡΑ  ΘΕΣΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / γενική παιδεία" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 2 - Στατιστική", για να δείτε ένα φυλλάδιο με τη θεωρία και μια σειρά ασκήσεων για τα μέτρα θέσης και διασποράς, σύμφωνα με την ύλη των Μαθηματικών γενικής παιδείας Γ΄ Λυκείου.