Άλγεβρα Α΄ Λυκείου

ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ  ΜΕ  ΑΠΟΛΥΤΕΣ  ΤΙΜΕΣ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / άλγεβρα" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 4 - Ανισώσεις", για να δείτε ένα φυλλάδιο με  μια σειρά ασκήσεων για τις ανισώσεις με απόλυτες τιμές, σύμφωνα με την ύλη της Άλγεβρας Α΄ Λυκείου.