Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  
(ΜΕΧΡΙ  ΤΑ   ΑΚΡΟΤΑΤΑ  ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ)

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  / διαγωνίσματα προσανατολισμού",  για να δείτε ένα επαναληπτικό διαγώνισμα σε όλη την ύλη μέχρι και τα ακρότατα συνάρτησης, μαζί με τις προτεινόμενες λύσεις του.