Άλγεβρα Α΄ Λυκείου

Η  ΕΝΝΟΙΑ  ΤΗΣ  ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / άλγεβρα" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 6 - Βασικές έννοιες των συναρτήσεων", για να δείτε ένα φυλλάδιο με  μια σειρά ασκήσεων για την έννοια της συνάρτησης, σύμφωνα με την ύλη της Άλγεβρας Α΄ Λυκείου.