Άλγεβρα Β΄ Λυκείου

ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ  ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε ένα φυλλάδιο με τη θεωρία και μια σειρά ασκήσεων για τα μονοτονία συνάρτησης, σύμφωνα με την ύλη της Άλγεβρας Β΄ Λυκείου.