Άλγεβρα Β' Λυκείου

ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ  ΑΡΙΘΜΟΙ  ΓΩΝΙΑΣ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / άλγεβρα" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 3 - Τριγωνομετρία", για να δείτε ένα φυλλάδιο με  μια σειρά ασκήσεων για τους τριγωνομετρικούς αριθμούς γωνίας, σύμφωνα με την ύλη της Άλγεβρας Β΄ Λυκείου.