Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου

ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ x0 - ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΙΟΥ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / προσανατολισμός" και στη συνέχεια την ενότητα "Συναρτήσεις", για να δείτε ένα φυλλάδιο με όλη τη θεωρία και μια σειρά ασκήσεων για το όριο συνάρτησης στο x0 και τις ιδιότητες του ορίου, σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου.

Όριο συνάρτησης στο x0 - Ιδιότητες ορίου
(θεωρία και ασκήσεις)


Το παραπάνω φυλλάδιο αποτελεί μέρος των ολοκληρωμένων σημειώσεων των μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου, που μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: