Άλγεβρα Α΄ Λυκείου

ΡΙΖΕΣ  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ  ΑΡΙΘΜΩΝ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο  ή επιλέξτε από το μενού "Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / άλγεβρα" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 2 - Πραγματικοί αριθμοί", για να δείτε μια σειρά ασκήσεων για τις ρίζες των πραγματικών αριθμών, σύμφωνα με την ύλη της Άλγεβρας Α΄ Λυκείου.